Zawody Podkarpackie 2023

Organizatorzy serdecznie zapraszają koleżanki i kolegów do licznego udziału w tegorocznej edycji Zawodów Podkarpackich 2023, które odbędą się 05.02.2023 r. (pierwsza niedziela lutego) od 07:00 do 07:59 UTC

Regulamin zawodów >>

Jednocześnie informujemy, że lista otrzymanych logów publikowana jest w dziale – Zawody Podkarpackie -> Logi – 2023

Log należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni (168 godzin) od zakończenia zawodów w formacie pliku Cabrillo na adres e-mail: zawody-ot18@pzk.org.pl
Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, zawierać w nazwie znak wywoławczy (np. sp8prz.cbr). W temacie listu należy umieścić TYLKO swój znak wywoławczy (np. SP8PRZ).

Vy’ 73!
Organizatorzy Zawodów

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Zawody Podkarpackie 2023 została wyłączona

Z Mariupola do Rzeszowa

W numerze 1-2/23 miesięcznika Świat Radio ukazał się wywiad Pawła SQ8F z Wiktorem UR8IDX (SP8IDX) „Z Mariupola do Rzeszowa”.

Zawierucha wojenna sprawiła, że do siedziby klubu SP8PRZ w Rzeszowie trafił Wiktor UR8IDX (SP8IDX). Postanowiliśmy poprosić Wiktora, aby opowiedział co nieco o krótkofalarstwie w swoim rodzinnym Mariupolu.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Z Mariupola do Rzeszowa została wyłączona

Składki członkowskie PZK na rok 2023

Od 1 stycznia 2023 roku, na podstawie Uchwały Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku, nie ulegają zmianie składki członkowskie PZK. Zgodnie z regulaminem składkowym ZG PZK wpłata składki za I półrocze lub cały 2023 r. powinna być wykonana do dnia 14 stycznia 2023 roku.

Uwaga: integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa – wynosząca w naszym Oddziale nie mniej niż: 30 zł

Składkę można wpłacać:

 • na konto bankowe 18 OT PZK w Rzeszowie

Wzór do przelewu na konto:
Nazwa odbiorcy – 18 Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie; Nr rachunku – 82 1140 1010 0000 3533 4800 1011;
Nazwa banku – mBank S.A.;
Kwota – tutaj wpisujemy kwotę;
Nazwa zleceniodawcy – imię nazwisko adres oraz znak (pełne dane bardzo ważne);
Tytułem – wpisujemy np: SP8PZK składka PZK za 2023 rok.

Prosimy kolegów o bardzo dokładne wypisanie danych do przelewu !

Zarząd Oddziału mając na uwadze  koszty operacji bankowych zwraca się z prośbą do członków oddziału o uiszczanie składek członkowskich poprzez przekazy pocztowe lub przelewy bankowe.

L.p. Rodzaj składki – opis Kwota
1. Składka wpisowa do PZK 0 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat (po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia) 30 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0 zł
8. Składka oddziałowa – nie mniej niż 30 zł

Termin wpłaty składek do kasy oddziału lub na konto oddziałowe:

 • za I półrocze 2023 – do 10 stycznia 2023 r.
 • za II półrocze 2023 – do 8 lipca 2023 r.

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminami Członkowskim i Składkowym ZG PZK składki członkowskie należy wpłacać wyłącznie poprzez Oddziały Terenowe PZK.

Skarbnik OT-18
Krzysztof SQ8ERS
sq8ers@wp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Składki członkowskie PZK na rok 2023 została wyłączona

Wesołych Świąt !

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wesołych Świąt ! została wyłączona

Informacja QSL Managera Oddziału PZK w Rzeszowie – 19.01.2023 r.

qsl-photo3Stan kart QSL w oddziałowym biurze QSL w dniu  19-01-2023 r. dla wymienionych niżej kolegów przedstawia się następująco:
– stacje mające pow. 100 szt: SP8: –
– stacje mające pow. 50 szt: SQ8: ECJ,                  SP8: FPK, NFO, Jarosław,                               stacje mające pow. 20 szt: SQ8: CBY, NGO,        SP8: CGU, MRD, Dębica                                             stacje mające do 20 szt: SQ7: FPD, SP7:- SQ8: HPR, NGW, NQW, OGA, PDP, RFU, SBP, UEQ,  SP8: ALH, ANF, BUH, CIQ, DAJ, NFE, I, IT, KBN, PGP, SF, TBG, TLH, Leżajsk, Przemyśl,

Powyższy wykaz nie obejmuje kart przekazanych do klubu SP8PRZ /ul. Dąbrowskiego/.

Informuję, że biuro QSL obsługuje tylko te stacje, które mają uregulowany status przynależności do PZK i aktualnie opłacone składki, a także stacje klubowe zgłoszone do obsługi QSL.

W związku z moimi częstymi, ostatnio nieprzewidzianymi pobytami poza domem proszę w miarę możliwości ew. odbiór osobisty kart QSL i pozostawienie kart do wysyłki awizować telefonicznie przez moją komórkę 664 929 573. Przepraszam za to utrudnienie.

Mój nowy adres mailowy:  SP8AJK@GMAIL.COM                                                                                                                                                                                                                    UWAGA – NOWOŚĆ !

W chwili obecnej zaistniała możliwość stałego odbierania i zostawiania  posortowanych  do wysyłki kart QSL w naszym klubie SP8PRZ w budynku klubu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich: wtorek i piątek w godz. 16 – 19 LT. Kolegom którzy zaakceptują takie rozwiązanie mailem, telefonicznie itp będę dostarczał karty do klubu. Karty w klubie będą zabezpieczone  przed „grzebaniem” w zamkniętej szafce. Karty dostarczone do klubu będą zdjęte z mojej ewidencji. Powyższe rozwiązanie zostało uzgodnione z gospodarzami klubu. Dotychczasowe formy odbioru są nadal aktualne.

Mogę wysłać karty pocztą po otrzymaniu zwrotnie zaadresowanej koperty /proponuję koperty bąbelkowe nr C-13- znaczek 4,00 lub dla większej ilosci kart koperta E-15 znaczek 6,60/ z naklejonymi znaczkami  o odpowiedniej wartości. Nie przyjmuję pieniędzy, podkreślam NIE PRZYJMUJĘ PIENIĘDZY !!!  Do ewentualnego listu poleconego ma być wypełnione potwierdzenie nadania. Ostatnio poczta zwraca uwagę na grubość przesyłek, korzystniejsze są więc większe koperty.

Przypominam o układaniu kart KRAJAMI zgodnie z wykazem na naszej stronie OT oraz o podawaniu znaku QSL managera polskich stacji okolicznościowych !!!!                Przykład: karty G, GD, GI, GM, GU, GW, M, 2A-2A, lub AA-AL, K, N, W to dwa kraje Wielka Brytania i USA. Karta przez QSL Managerów np. TA3D via W3HNK do pozycji W/K.  Paczki kart i karty niespełniające tych wymagań będą zwracane do poprawy.               Status  biur QSL /np. brak/ w różnych krajach na świecie można zobaczyć na stronie: www.iaru.org/qsl-bureaus.html

73! Wojtek SP8AJK

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Możliwość komentowania Informacja QSL Managera Oddziału PZK w Rzeszowie – 19.01.2023 r. została wyłączona

Marian Kurek SP8AYJ – SK

Ze smutkiem informujemy, że w dniu 29 listopada 2022 r. w wieku 83 lat odszedł do krainy wiecznych DX’ów nasz kolega Marian Kurek SP8AYJ z Sędziszowa Młp., wieloletni członek 18 OT PZK w Rzeszowie.
Marian  był wspaniałym i lubianym kolegą w środowisku krótkofalowców, zawsze służył bezinteresowną pomocą i wsparciem. Był założycielem, członkiem i prezesem Sędziszowskiego Klubu Krótkofalowców SP8KRY, odznaczony Odznaką Honorową PZK, członek SP DX Club-u, aktywny na pasmach KF oraz UKF z wykorzystaniem wielu emisji.

Masz Święta Pogrzebowa zostanie odprawiona w Kościele Farnym w Sędziszowie Młp. w dniu 3 grudnia 2022 r. (sobota) o godz. 13:00.

Marian, będzie nam Ciebie brakowało!
Cześć Jego pamięci!

Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Marian Kurek SP8AYJ – SK została wyłączona

Ogólnopolskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej – 26.11.2022 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogólnopolskie Ćwiczenia Łączności Kryzysowej – 26.11.2022 r. została wyłączona

Edward Michalik SP8FUX – SK

Z przykrością informujemy, że w dniu 25 października 2022 r. w wieku 85 lat odszedł do krainy wiecznych DX-ów kolega Edward Michalik SP8FUX.

Ś.P. Edward SP8FUX był wspaniałym i lubianym kolegą w środowisku krótkofalowców z całej Polski, ceniony konstruktor, elektronik, krótkofalowiec. Był aktywnym członkiem grupy SN0HQ. W 2005 r. otrzymał Honorową Odznakę PZK, a w 2021 r. Złotą Odznakę Honorową PZK za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie i zasługi na rzecz krótkofalarstwa oraz Polskiego Związku Krótkofalowców.
W 1971 r. Edward Michalik otrzymał licencję i znak SP8FUX. Od tego okresu był również aktywnym członkiem PZK.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 29 października 2022 r. (sobota) o godz. 09:30 na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.

Edward, będzie nam Ciebie brakowało!
Cześć Jego pamięci!

Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Edward Michalik SP8FUX – SK została wyłączona

X Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2022

W dniach 16 – 18 września 2022 r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego „Dzik” w Marysinie k. Julina odbył się kolejny jubileuszowy X Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców zorganizowany przez Zarząd 18 OT PZK w Rzeszowie oraz członków Klubu Krótkofalowców SP8PRZ.
Swoja obecnością podczas zjazdu zaszczyciło nas ok 100 krótkofalowców z rodzinami, jak również wspaniali przyjaciele i sympatycy naszego hobby. Wśród uczestników zajazdu byli również krótkofalowcy zrzeszeni w Polskim Związku Krótkofalowców tj. byli Prezesi 18 OT PZK w Rzeszowie Janek SP8FHK oraz Bogdan SP8BRE, Prezes 35 OT PZK w Jarosławiu Zbigniew SP8AUP z żoną Zofią SP8LNO, Prezes 28 OT PZK w Tarnowie Janusz SP8LAS wraz z byłym Prezesem Zbigniewem SP9IEK, Koordynator RKSR w Rzeszowie Przemek SQ8NYB, Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Klub Krótkofalowców SP8PCF (SP8R Contest Team Albigowa), Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Krótkofalowców i Radioamatorów „DELTA” w Dębicy, kierownicy i członkowie klubów krótkofalarskich z woj. podkarpackiego: SP7KKX, SP8KBN, SP8PCF, SP8PDE, SP8PEF, SP8PJL, SP8PLE, SP8PLM, SP8POP, SP8PRZ, SP8ZBX, SP8ZIV, SP8YAY. Tradycyjnie jak co roku gościliśmy również część naszej narodowej reprezentacji Zespół SN0HQ.
Podczas części oficjalnej zjazdu podsumowano Zawody Podkarpackie 2022 oraz wręczono zwycięzcom pamiątkowe grawertony i dyplomy. Prezes 35 OT PZK w Jarosławiu Zbigniew SP8AUP wręczył Prezesowi 18 OT PZK w Rzeszowie Adamowi SP8N „Nagrodę Burmistrza Miasta Jarosławia” za promocję jarosławskiego krótkofalarstwa z okazji X-go Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców w Marysinie. Jednocześnie Zbigniew SP8AUP wręczył byłemu Prezesowi 18 OT PZK w Rzeszowie Bogdanowi SP8BRE pamiątkowy medal wydany przez Burmistrza Miasta Jarosławia z okazji 50-lecia Jarosławskiego Klubu Krótkofalowców. Tradycyjnie uczestnicy spotkania zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu. Nie obyło się również bez giełdy krótkofalarskiej, która w otoczeniu leśniczówki stała się jedną z głównych atrakcji zjazdu. Krzysztof SQ8ERS tradycyjnie zaprezentował najnowsze projekty i rozwiązania w automatycznych skrzynek antenowych do anten zasilanych linią symetryczną (czyli popularna drabinką), których jest konstruktorem i producentem wraz z Kamilem SQ8KFH. Koledzy z Rzeszowskiego Klubu Krótkofalowców SP8PRZ oraz uczestnicy spotkania aktywnie pracowali na pasmach różnymi emisjami. Rozwieszone anteny wokół leśniczówki wspaniale spisywały się podczas pokazów i testów TRX – ów, których ilość w tym roku tradycyjnie była bardzo duża. Pogoda dopisała nadzwyczajnie, przez weekend zjazdowy było pogodnie i bardzo ciepło co pozwoliło na spędzenie miłego czasu na rozmowach i dyskusjach połączonych z degustacją myśliwskiego bigosu, kiełbasek, kiszeczek jak również tradycyjnego staropolskiego kociołka. Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za przybycie.

Do zobaczenia za rok podczas XI Podkarpackiego Zjazdu Krótkofalowców.

Vy’ 73!
Adam SP8N

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania X Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2022 została wyłączona

X Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2022 (16-18 września 2022 r.)

Zarząd 18 Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Rzeszowie, członkowie Łańcuckiego Klubu Krótkofalowców SP8PLM oraz Klubu Krótkofalowców SP8PRZ serdecznie zapraszają wszystkich krótkofalowców na „X Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców 2022”, który odbędzie się w dniach 16 – 18 września 2022 r. w Leśniczówce Koła Łowieckiego „Dzik” w Marysinie k. Julina.

UWAGA – leśniczówka MARYSIN tj. miejsce zjazdów z lat ubiegłych !!!

Piątek: od godz. 17:00 (16.09.2022 r.):

 • przygotowania do zjazdu (zagospodarowanie terenu leśniczówki) – rozmieszczanie sprzętu, wieszanie anten, przygotowywanie leśniczówki.

Sobota: od godz. 8:00 (17.09.2022 r.):

 • rejestracja uczestników,
 • pogawędki,
 • zajęcia własne,
 • giełda krótkofalarska.

Sobota: godz. 12:00 – rozpoczęcie części oficjalnej zjazdu

W trakcie części oficjalnej spotkania planowane jest m. innymi:

 • podsumowanie Zawodów Podkarpackich 2022,
 • wręczenie grawertonów i dyplomów,
 • prezentacje zaproszonych gości,
 • pokazy i testy TRX – ów, wzmacniaczy oraz anten krótkofalarskich,
 • relacje z wypraw krótkofalarskich,
 • testy i pokazy programów krótkofalarskich,
 • prezentacje przemienników,
 • giełda krótkofalarska,
 • wspólne zdjęcie,
 • aktywacja Rezerwatu Przyrody Wydrze SPFF-496 oraz Natura 2000 – Lasy Leżajskie SPFF-0367
 • wspólne rozmowy oraz biesiadowanie do białego rana połączone z ogniskiem i nie tylko…

Niedziela (18.09.2022 r.):

 • wspólne śniadanie,
 • grzybobranie, spacery, pogawędki,
 • podsumowanie zjazdu,
 • około godz 11:00 – zakończenie zjazdu.

Jednocześnie będzie możliwość zorganizowania leśnych spacerów oraz grzybobrania.
W leśniczówce oraz na jej terenie istnieje możliwość przenocowania na materacach lub własnych łóżkach polowych, rozbicia namiotów, postawienia przyczep kempingowych, kamperów oraz instalacji własnych anten krótkofalarskich.

Częstotliwości radiostacji organizatora: 145.200 FM i 145.7875 FM (SR8B)

Przy drogach dojazdowych znajdować się będą oznakowania dojazdu na zjazd.

Już dziś serdecznie zapraszamy !

Więcej informacji:
Adam SP8N
e-mail: adamsp8n@gmail.com

Miejsce spotkania:

Mapa dojazdu:

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania X Podkarpacki Zjazd Krótkofalowców – Marysin 2022 (16-18 września 2022 r.) została wyłączona